TEK-SOMORROSTRO

KALITATEA

Somorrostro ikastetxean kudeaketa aurreratuaren printzipioak gure jardueretan aplikatzeko konpromisoa hartu dugu, gure interes talde guztien gogobetetasuna bilatuz.

Zentroak kalitatearen arloan lortutako lorpen garrantzitsuenekin egindako denbora lerroa.

 

20/21 ikasturteko gogobetetze inkesten emaitzak:

IKASLEAK 

FAMILIAK

ZENTRUKO LANGILEAK

KUDEAKETAREN POLITIKA BATERATZAILEA

Kalitatea, Ingurumena, Segurtasuna eta Lan Osasuna

Somorrostro irakasgunea gizarte-eraldaketako eragile bat da, giza prestakuntzaren eta prestakuntza teknologikoaren bidez, eta bere Misioarekin eta Ikuskerarekin bat etorriz, bikaintasuna sustatzen duen kudeaketa-sistema bat ezarri du, eta ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 arauen eskakizunak betetzeko erantzukizuna adierazten du.

Horretarako, konpromiso hauek sustatzen ditu:

Liderren kudeaketa gardena eta arduratsua alderdi interesdun guztiekin.

– Balioak Hezkuntza Komunitate osoan zabalduko dituen eta bizirik dagoen Pastorala.

– Etengabeko hobekuntza eta bikaintasuna bilatzen duen lan-kultura garatzea, emaitza positiboak lortzeko modu iraunkorrean.

– Interes-taldeen beharrak eta itxaropenak identifikatzea, gogobetetze-maila handiko kalitatezko hezkuntza zerbitzua garatzeko.

– Pertsonentzako prestakuntza-planak bultzatzea, haien jarduna eta aintzatespena bultzatuz.

– Barne eta kanpo komunikazioa garatzea, hezkuntza komunitateko kideen arteko kohesioa eta konfiantza indartzeko.

– Gure zerbitzuei, ingurumenari eta laneko segurtasun eta osasunari lotutako legezko eta arauzko betekizunak betetzea.

– Kudeaketa Sistema Integratua eta Kudeaketa Politika Integratua aldizka berrikustea eta mantentzea.

– Jarduerak planifikatzea, kontrolak ezartzea eta horien jarraipena egitea, kalitatea, ingurumenaren babesa eta pertsonen segurtasuna eta osasuna oinarritzat hartuta.

– Lan-baldintza seguruak ematea, langileen eta ikasleen segurtasun eta osasun arriskuak saihesteko.

– Langileen osasuna sustatzea, bai fisikoa (osasunaren zaintza), bai emozionala (arrisku psikosozialen ebaluazioa).

– Hezkuntza komunitatean ingurumen erantzukizuna sustatzea, baliabideen erabilera eraginkorra eginez, hondakinen sorrera minimizatuz eta ingurumen inpaktu kaltegarriak saihestuz, ingurumenaren aldetik jasangarria den portaera izateko.

– Langileen eta/edo langileen ordezkarien parte-hartzea eta kontsulta sustatzea eta mantentzea, laneko segurtasunaren eta osasunaren kudeaketari buruzko erabakietan.

Politika hau dokumentatuta eta babestuta dago, eguneratuta mantentzen da eta alderdi interesdunek eskuragarri dute.