TEK-SOMORROSTRO

Ingurumen- Hezkuntza eta -Kontrola

Titulu hori lortzen duten pertsonek osasun publikoaren edo pribatuaren arloan egiten dute lan nagusiki, kutsatzaileak izan daitezkeen produkzio-sektoreetan, eta estatuko, autonomia-erkidegoko eta tokiko administrazioan, osasunarekin eta/edo ingurumenarekin lotutako zerbitzuetan. Osasun-ikuskaritzako taldeetan, analisi-laborategietan, ikerketa-zentroetan, unibertsitate-zentroetan, nekazaritza-ustiategietan eta ingurumen-kontroleko zerbitzuetako enpresetan parte har dezakete.

Lan irteerak:

 • Ingurumen-kudeaketako teknikaria.
 • Ingurumen-kudeaketako sistemen koordinatzailea.
 • Ingurumen-jardueren programatzailea.
 • Ingurumen-dokumentalista.
 • Osasun-kontroleko teknikaria (elikagaiak, urak, atmosfera, hondakinak…).
 • Kutsadura atmosferikoa kontrolatzeko teknikaria.
 • Kutsadura akustikoa kontrolatzeko teknikaria.
 • Organismo kaltegarriak kontrolatzeko teknikaria.
 • Hiri-ingurunean eta lotutako natura-ingurunean izurriak kontrolatzeko teknikaria.
 • Produktu bioziden eta fitosanitarioen informazio komertziala.

> Ikasketa programa

1 Maila
ORDUAK
2 Maila
ORDUAK
Uren kotrola
10
Ingurumen-kudeaketako sistemak
5
Ingurune eraikiaren osasuna eta arriskuak
3
Osasunerako eta ingurumenerako hezkuntza
4
Kutsadura atmosferikoa eta ingurumenaren kutsadura
5
Hondakinen kontrola
6
Organismo kaltegarrien kontrola
6
Elikagaien kontrola eta segurtasuna
10
Ingurumen-osasuneko unitatea
3
Ingeles teknikoa
2
Laneko Prestakuntza eta Orientabidea
3
Enpresa eta ekimen sortzailea
3
Kimikako eta ingurumen-osasuneko proiektua
Praktikak
GUZTIRA
30
GUZTIRA
30

> Informazio gehiago


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.